{ book-now }
Hotel CUBE
Křemencova 164/18
110 00 Prague 1
Czech Republic
Language
1.jpg
Book now
Hotel Awards 2022

Hotel Awards 2022

V květnu 2022 byl Hotel CUBE se umístil na prvním místě v prestižní soutěži Czech Hotel Awards. 

Začátkem května proběhlo vyhlášení celorepublikové soutěže jedenáctého ročníku Czech Hotel Awards. Ocenění Hotel roku jsou udělována pro každý kraj a pražský obvod. Jedno velké díky patří převážně naším hostům, bez kterých bychom nebyli tam, kde jsme.

In May 2022, Hotel CUBE was placed first in the prestigious Czech Hotel Awards competition.

At the beginning of May, the nationwide competition of the eleventh Czech Hotel Awards was announced. Hotel of the Year awards are given for each region and Prague district. One big thank you goes mainly to our guests, without whom we would not be where we are.

Websites use cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By the following option, you agree to the use of cookies and the use of data about your behavior on the website to display targeted advertising. You can turn off or edit personalization and targeted advertising at any time.

more information and settings